fredag 9. januar 2009

Orgasmic birth!

I gaar saa jeg filmen som jeg fikk laane av Kaisa ! Det var mange sterke, modige kvinner med i filmen, mange som hadde valgt aa foede hjemme da de hadde vurdert sykehus som et mer risikabelt sted aa foede ettersom det der gis epidural, utfoeres keisersnitt etc som ofte ikke er noedvendig men som veldig ofte medfoerer komplikasjoner.
Jeg er uansett sikker paa at jeg vil foede paa sykehus, men vi har registrert oss paa et nytt sykehus som har sterk fokus paa naturlig foedsel og som lar deg vaere mye alene/i fred og som bare kommer inn naa og da for aa assistere naar det er strengt tatt noedvendig.
Her har de badekar, baller, etc og gir tom gode raad for massage som kan komme godt med og som kan utfoeres av mannen slik at han kan komme mer til sin rett og foele at han deltar i prosessen han ogsaa. Tror altfor mange menn blir stilt paa sidelinjen under foedselen. Mange kvinner oensker jo heller ikke saa mye innblanding (det maa jo vaere opp til hver enkelt), men det var vakkert aa se samspillet mellom foedende kvinne og hennes mann i denne filmen. Den viste en naerhet mellom de to som i flere tilfeller foerte til mer harmoni og samhoerighet mellom dem i tiden etter foedselen.
Jeg har troen paa at jeg skal klare en naturlig foedsel denne gangen, oensker aa vaere mer tilstede og dessuten ikke paafoere mitt barn et ekstra stress i form av epidural eller lignende.
MEN; uansett hva som skjer (alt kan jo ikke planlegges) saa skal jeg ha fokus paa at det viktigste er at jeg og barnet vaart kommer ut av dette med helsen i behold. At barnet har det bra er jo saa mye viktigere enn min egen prestasjon!

1 kommentar:

Fitness Integral sa...

Oh how I wish I could understand your blog! You seem to be blogging quite a bit. Great job! Awesome pictures too. I tried to understand how you felt about the movie... you liked it? See you in a few hours for the walk! I'm looking forward to catching up. Kaisa

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails