fredag 5. april 2013

Gutter herjer, jenter tegner.

I gaar hadde vi en liten venn paa besök her hos oss. Han gaar i klassen til Adrià og blir dermed 4 aar i aar.
Jeg tenkte jo at det blir helt greit, for da kan jeg lage lunch stille og rolig for meg selv (vel og merke med Sander rundt föttene!), mens guttene leker med alle lekene til Adrià og Marcus inne paa rommet.

Men den gang ei. Lekene var ikke det spor interessante. Det disse tre guttene dedikerte mesteparten av tiden til var aa herje. Hoppe i sofaen (det faar de lov til hos oss), kaste puter og "denge hverandre".

Hadde det sett slik ut hos en familie med bare jenter? Hva er det som gjör gutter og jenter saa forskellige i maaten de leker paa?

Jeg kom over en artikkel om dette emnet og skal pröve aa forkorte litt om hvorfor gutter nettopp er mer viltre enn jenter, saan helt generelt sett altsaa.

Mange studier viser altså at fra to–treårsalderen begynner gutter og jenter å se på seg selv som ”kjønnede”, de driver med ulike aktiviteter og ikke minst velger barn i økende grad frem til skolealder lekekamerater av samme kjønn. Jeg husker godt da Marcus og Adrià var i  2aars alderen. Da ble det populaert med sverdlek og de var riddere dagen lang...
Dessuten har  de alltid vaert veldig bevisst paa hva som er jentete og guttete. Dette har jeg alltid undret meg over siden jeg ikke er spesielt jentete av meg og aldri har markert grenser mellom guttete og jentete farger, leker, etc. Husker en dag jeg var ute og plukket blomster med Marcus da han plutselig utryter at det var en veldig damete aktivitet... Hmm, hvor kom det fra???

Gutter er opptatt av objekter, leker ofte mange sammen, de vurderer ofte adferd i et konkurranseperspektiv og deres relasjoner kan betegnes som ”skulder ved skulder”.  

Tell me about it...Jeg syns det gaar i konkurranser hele dagen lang jeg. Förstemann aa spise opp gröten, med aa kle paa seg, jeg saa det först etc,etc...
Hvor ofte har jeg ikke sagt at det viktigste ikke er aa vinne, men aa delta!
 

Jenter er mer opptatt av allianser, leker få sammen og vurderer ofte adferd ut fra hvilke nære relasjoner som er tilgjengelige. Jenters relasjoner kan også betegnes som ”ansikt til ansikt”. Dette har fått videre forklaringskraft i forhold til hvorfor jenter og gutter lykkes på forskjellige områder i livet og også i forhold til hvorfor gutter og jenters, og menn og kvinners, felles samhandling kan mislykkes. Jenter utvikler sin relasjonelle kompetanse og lykkes senere med sosiale nettverk, men ”mislykkes” (når ikke helt til topps og tjener dårligere) i arbeidslivet.
Gutter derimot utvikler en målrettet samarbeidskompetanse og lykkes senere i arbeidslivet, men mislykkes oftere sosialt, altså faller oftere ut av skolen, havner i fengsel eller begår selvmord".
Disse kulturelle forskjellene kan blant annet undersøkes ut fra biologiske forutsetninger. Störrelsen paa frontallappen i hjernen og forskjeller i stoffskiftenivaa og hormonnivaa er viktige faktorer her.
 
"I et nøtteskall kan vi si at frontallappen gir riktig atferd i riktig situasjon. Ifølge hjerneforskeren Russell Barkeley, består frontallappens eksekutive funksjoner av refleksjon, forestilling, empati og kreativitet. Hvis det er riktig at fysisk utfoldelse og boltrelek modner frontallappene, skulle denne formen for utfoldelse altså øke barnas evne til å reflektere, forestille seg, vise empati og utvikle kreativ lek."

"Fra treårsalderen og utover engasjerer gutter seg i lekeslåssing fra tre til seks ganger hyppigere enn jenter – en kjønnsforskjell som vedvarer gjennom resten av barndommen."

"Noe av denne forskningen antyder at kjønnsforskjellen i forhold til boltrelek kan henge sammen med at gutter gjennomsnittelig har mindre aktive frontallapper og et høyere testosteronnivå enn jentene. Derfor søker gutter til aktiviteter med større fysisk risikotaking og det kan også forklare det store innslaget av konkurranse i gutters adferd. Boltreleken stimulerer modning av frontallappene og blir dermed ansett som nødvendig for at særlig gutter skal utvikle impulskontroll og empati. En annen forklaring på forskjellen i aktivitetsnivå kan ligge i forskjellen i stoffskiftenivået (hvor raskt vi forbrenner energi) hos gutter og jenter. I perioden frem til fireårsalderen har vi et høyere stoffskifte enn noen annen gang i livet, men det gjennomsnittelig høyeste nivået hos gutter blir litt høyere enn det gjennomsnittelig høyeste nivået hos jenter, og ”toppen” avtar litt senere hos gutter.

(et heller rolig oyeblikk...)


"Boltreleken er en hårfin sosial balansegang, en balansegang som det trengs sensitivitet og selvkontroll for å mestre. Den gjensidige signalutveksling og anerkjennelse innebærer blant annet at man må bruke blikket, stemmen og smilet på en slik måte at ”motstanderen” skjønner at sinnet og aggresjonen som blir spilt ut ikke er reell, og det i en ofte veldig opphetet situasjon. Mye tyder på at jentene er bedre rustet til å mestre denne balansegangen, om det er gjennom tidligere modning, større frontallapper, lavere stoffskifte eller mindre testosteron, og de ”trenger” derfor mindre øvelse."

Saa er det altsaa nyttig med herjing, ja, det meste har jo en god forklaring. 
Jeg skulle kanskje herjet mer da jeg var liten for aa utvikle mer empati mot mannen min naar han er syk...! men det er kanskje ikke for sent aa begynne...

1 kommentar:

Sirkusprinsessen sa...

For et innteressant innlegg! Hehe, likte den siste kommentaren der, hihi ;)

Det er helt klart forskjell på gutter og jenter ja, men det har også en del med personlighet å gjøre. Jeg har nemlig en jente som er veldig aktiv for jente å være og en som er mye roligere og tar livet med ro. Ja også har jeg jo en gutt som er helt turbo, ja virkelig helt gal, hehe. Men det er nok slik at stort sett er gutter flest mer aktive enn jenter, selvom det finnest rolige gutter også. Og de aktive jentene er gjerne ikke så aktiv som det en aktiv gutt er.

Lillebror her er jo omgitt av jenteleker med to søstre, men han foretrekker helt klart biler, morsomt! Dukker og bamser kunne han ikke brydd seg mindre om, mens jeg husker at jentene viste stor interesse for dukker ved samme alder.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails